Inspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De onderwijsinspectie houdt hier toezicht op. De onderwijsinspectie heeft in november 2020 een onderzoek gedaan op onze school. De onderwijskwaliteit is als voldoende beoordeeld.  U kunt hier klikken om het inspectierapport te lezen.