1.1 De Olijfboom, een kennismaking

De Olijfboom is een christelijke basisschool. Onze christelijke identiteit is als een rode draad door ons onderwijs geweven. Dit doen we, door het vertellen van verhalen uit de Bijbel, het zingen van christelijke liederen en psalmen, het voeren van gesprekken over geloofs- en levensvragen en door het vieren van de christelijke feestdagen.

Onze school biedt ruimte aan elf groepen. Vanwege de groei van de school zijn er twee noodlokalen geplaatst waar twee groepen gevestigd zijn. Daarnaast wordt er overlegd over permanente uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw. In ons gebouw zijn een zorglokaal, een speellokaal voor de kleuters, een grote hal met flexibele werkruimtes en diverse werkruimtes voor onderwijsondersteunend personeel aanwezig. Van deze ruimtes maken ook het expertisecentrum Uniek en BSO Bijdehandjes gebruik.

De Olijfboom telt op 1 februari 2022 298 kinderen. Ons team bestaat uit 28 leerkrachten, vier onderwijsondersteuners, twee interne begeleiders, drie bouwcoördinatoren, drie leerkrachten voor de plusklas en een managementondersteuner. Het managementteam bestaat uit vijf personen waaronder de duo-directeuren.

Onze school vindt haar oorsprong in de "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg", die in 1947 opgericht werd. Sinds 1 januari 2017 is onze school onderdeel van VPCO De Viermaster. De grondslag van De Viermaster is: De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

Meer informatie over De Viermaster vindt u onder 1.6.


<< terug