1.1 De Olijfboom, een kennismaking

De Olijfboom is een christelijke basisschool. Onze christelijke identiteit is breed zichtbaar in het onderwijs. We vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen christelijke liederen en psalmen, voeren gesprekken over geloofs- en levensvragen en vieren de christelijke feestdagen. Ook in het gedrag van kinderen willen we dat onze identiteit zichtbaar is.

Onze school biedt ruimte aan vijftien groepen. Vanwege de groei van de school zijn er op dit moment twee noodlokalen geplaatst waar twee groepen gevestigd zijn. Daarnaast wordt er overlegd over permanente uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw. We verwachten in 2024 te kunnen starten met een uitbreiding van onze locatie. Ons gebouw heeft een ruime hal, een speellokaal voor de kleuters en diverse werkruimtes voor onderwijsondersteunend personeel. Van deze ruimtes maken ook het expertisecentrum Uniek en BSO Bijdehandjes gebruik.

De Olijfboom telde op 1 februari 2023 326 kinderen. Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsondersteuners, interne begeleiders, bouwcoördinatoren, leerkrachten voor de plusklas en een managementondersteuner. Het managementteam bestaat bouwcoördinatoren, interne begeleiders en de duo-directeuren.

Onze school vindt haar oorsprong in de "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg", die in 1947 opgericht werd. Sinds 1 januari 2017 is onze school onderdeel van VPCO De Viermaster.  Meer informatie over De Viermaster vindt u onder artikel 1.6.

<< terug