1.3 Uitgangspunt en kernwaarden

Zoals een boom stevig geworteld is in de grond, zo is ons onderwijs geworteld in de Bijbel, het woord van God. Het wordt gevoed vanuit het geloof in God en een levende relatie met Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom is de slogan van onze school: Gelovend leren groeien!
Vanuit dit uitgangspunt staan bij ons drie kernwaarden centraal, die terug te zien zijn in ons dagelijks handelen: betrokkenheid, kwaliteit en groei.

Betrokken zijn op elkaar als school en ouders en betrokken zijn op het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen.
Kwaliteit realiseren wij door ons professioneel handelen blijven te evalueren en waar mogelijk te versterken. Ook van onze leerlingen verwachten wij kwaliteit in het schoolwerk.
Als school zoeken wij een groeigerichte houding. Een houding waarin groei in de ontwikkeling van zowel de leerlingen als van het personeel centraal staat. 
 

<< terug